Mal·lèol extern

Mal·lèol extern El mal·lèol extern forma part de l’estructura òssia i és un punt de referència per a les mesures corporals. Els mal·lèols són prominències òssies que formen part dels ossos de la tíbia i el peroné i que sobresurten del turmell. El de la tíbia s’anomena intern i el del peroné s’anomena extern. Més […]

La cresta ilíaca

La cresta ilíaca La cresta ilíaca anterior superior forma part de l’estructura òssia i un punt de referència per a les mesures corporals. La cresta ilíaca anterior superior és una projecció òssia de l’os ilíac i una fita important de l’anatomia superficial. Es refereix a l’extremitat anterior de la cresta ilíaca de la pelvis. La […]

L’osca esternal

L’osca esternal L’osca esternal forma part de l’estructura òssia i és un punt de referència per a les mides corporals. L’estèrnum està format per tres parts, el manubri, el cos i l’apòfisi. A la base de la part superior de l’estèrnum hi ha l’osca esternal que és la seva vora superior. El podem situar just […]

El trocànter

El trocànter El trocànter forma part de l’estructura òssia i és un punt de referència per a les mesures corporals. Localitza el nivell dels malucs. El trocànter major del fèmur és una prominència òssia gran, irregular i de forma quadrada que forma part de l’estructura òssia del fèmur. En l’adult, es troba uns 2-4 cm […]

El vèrtex

El vèrtex El vèrtex pertany a l’estructura òssia. És el punt que determina l’alçada. El vèrtex és el punt més alt del cap. En els humans, el vèrtex està format per quatre ossos del crani: el frontal, els dos parietals i l’occipital. Més informació: Anatomy of the human body by Gray, Henry, 1825-1861; Lewis, Warren […]

El taló

El taló El taló és la part posterior del peu. Forma part de l’estructura òssia. En les mesures, el taló sempre es refereix al pla de terra, excepte en el contorn de l’empenya-taló. En aquest cas, el taló fa referència al calcani. Més informació: Calcaneus (wiki) Anatomy of the human body by Gray, Henry, 1825-1861; Lewis, […]

L’empenya

L’empenya L’empenya està format per diversos ossos, de manera que formen part de l’estructura òssia. La part superior del peu, que es troba entre la cama i l’inici dels dits. És el conjunt dels ossos tarsals i metatarsians. Més informació: Anatomy of the human body by Gray, Henry, 1825-1861; Lewis, Warren Harmon, 1870_p.276 Anar a […]

El colze

El colze El colze és una articulació que uneix el braç amb l’avantbraç connectant els ossos húmer, cúbit i ràdio. Forma part de l’estructura òssia. Anomenem comunament colze a la part posterior i prominent situada en aquesta articulació. L’olècranon és la part del cúbit que sobresurt de l’articulació. Les mesures del colze tenen com a […]

El canell

El canell El canell és la part del braç humà on la mà s’uneix a l’avantbraç. És una articulació, per tant pertany a l’estructura òssia. L’articulació del canell (també coneguda com a articulació radiocarpiana) és una articulació entre el radi i els ossos carpians de la mà. El punt exacte que prenem com a referència […]

La setena vèrtebra cervical

La setena vèrtebra cervical Les vèrtebres cervicals estan les situades al coll, entre el crani i les vèrtebres toràciques, permetent la mobilitat del coll. L’ésser humà en té set, que estan numerades a partir del crani. La setena cervical i el darrera del coll, té la particularitat de tenir una apòfisi espinosa de major longitud. […]