Punts de referència de les mesures

Punts de referència de les mesures

Els punts de referència de les mesures es basen en l’estructura òssia o en punts externs del cos humà situats per sobre del teixit adipós.

Tele Virtual Patronage - Punts de referència de les mesures

Les mesures de l’estructura òssia són preferibles a les de l’estructura externa. Els punts que es prenen per sobre dels ossos són precisos, mentre que els de sobre de la pell no ho són.

Per tant, la majoria dels punts es basen sobre l’estructura òssia.

Punts de referència de l’estructura òssia.

Tele Virtual Patronage - Punts de referencia de l'estructura òssia

La setena vèrtebra cervical  

L’acròmion

La quarta vèrtebra lumbar 

El Perineu  

La ròtula 

El mal·lèol extern   ‎

La cresta ilíaca

L’osca esternal

El trocànter

Vèrtex  ‎

El taló

L’empenya

El colze

El canell   

Punts de referència del teixit adipós

Tele Virtual Patronage - Punts de referència del teixit adipós

El Mugró

El melic

El naixement del penis

La punta de la caixa d’escot