L’osca esternal

L’osca esternal

L’osca esternal forma part de l’estructura òssia i és un punt de referència per a les mides corporals.

Tele Virtual Patronage - L'osca esternal

L’estèrnum està format per tres parts, el manubri, el cos i l’apòfisi.

A la base de la part superior de l’estèrnum hi ha l’osca esternal que és la seva vora superior.

El podem situar just a sota d’on acaba el coll: és la part inferior del buit format entre la part inferior del coll i la part superior del manubri de l’estèrnum.

Aquest punt ens ajuda a conèixer l’alçada de l’escot al davant.

Més informació:

 

Sternum (wiki)

Sternum_animation2 (wiki)

Anatomy of the human body by Gray, Henry, 1825-1861; Lewis, Warren Harmon, 1870_p.118

Anatomy of the human body by Gray, Henry, 1825-1861; Lewis, Warren Harmon, 1870_p.120

Anar a la página “Punts de referència de les mesures