L’estatura

L’estatura

L’estatura és una mida corporal del cos humà

Aquesta mesura es prendrà amb un tallador, exceptuant les persones que no poden estar dempeus.

La persona ha d’estar en posició vertical, amb els peus junts. El subjecte ha de tenir el màxim contacte amb l’eix del  tallador: talons, natges, omòplats i cap.

Mesurem de la mateixa manera les morfologies masculina i femenina, així com els nens i els nounats.

Tele Virtual Patronage - Estatura

És la mesura entre el vèrtex i el taló o el pla de terra. És l’alçada màxima.

No podem mesurar els nadons o nens de menys de dos anys amb un tallador perquè no es poden estar dempeus.

Podem mesurar aquests cossos estirats boca amunt sobre una superfície plana.

Ens assegurarem que els punts de contacte que hem descrit amb el tallador estiguin en contacte amb el pla de mesura.

Mesurarem la distància entre el vèrtex i la planta del peu en línia recta, ajudant-nos amb un parell de escaires.

No seguirem les corbes del cos..

Tele Virtual Patronage- Estatura del nadó

Si no disposem de tallador podem improvisar-ne un amb una escaira i una paret

Aneu a la pàgina de mesures corporals