La punta de la caixa d’escot

La punta de la caixa d’escot

A aquesta secció afegim la punta de la caixa d’escot. Realment no és un punt de referència corporal.

Tele Virtual Patronage - La punta de la caixa d’escot

La punta de la caixa d’escot és l’últim punt de l’escot darrera a la base de l’espatlla.

Tot i que no hi ha cap punt de referència sobre el cos humà, sí que existeix i és un punt essencial per al bon aplom de les peces superiors.

Anar a la página “Punts de referència de les mesures