Escaire

Escaire

Hi ha tres tipus d’escaires: les T, les L i les triangulars.

Tele Virtual Patronage - Tipus d’escaires

Les escaires T, L i triangulars són eines de mesura i traçat que s’utilitzen en fusteria, mecànica, construcció i altres àrees on es requereix mesura i traçat precisos.

L’ d’escaires T s’utilitza per mesurar angles rectes i per traçar línies paral·leles als costats d’una peça de treball. Està composta per dos braços perpendiculars entre si, un més llarg que l’altre, amb una escala gravada en tots dos braços per facilitar la mesura.

Tele Virtual Patronage - Escaire T

L’ d’escaires L, també coneguda com a d’escaire de fuster, s’utilitza per mesurar angles de 90 graus i per traçar línies paral·leles als costats d’una peça de treball. Està composta per dos braços perpendiculars entre si.

Tele Virtual Patronage - Escaire L

Les d’escaires triangulars s’utilitzen per mesurar i traçar angles rectes i no rectes. Estan compostes per un triangle de metall o plàstic amb una escala gravada en els seus costats. Hi ha diversos tipus d’ d’escaires triangulars, com l’ d’escaire de 30-60 graus i l’ d’escaire de 45 graus, cadascuna dissenyada per mesurar i traçar angles específics.

Tele Virtual Patronage - Escaire triangular

En el patronatge podem utilitzar els tres tipus, per prendre mesures utilitzarem l’escaire L mil·limetrada a l’exterior i a l’interior.