El Perineu

El Perineu

Considerem el perineu dins de l’estructura òssia encara que no és un os. L’incloem perquè no es troba a l’exterior del cos i no pateix alteracions de localització a causa del teixit adipós.

Tele Virtual Patronage – El perineu

El perineu és l’espai entre l’anus i els genitals externs.

Marca l’inici dels camalls de les peces inferiors i el final del tronc.

Divideix les peces inferiors en dues parts diferents: la part del tronc i els camalls

Més infiormació:

Anatomy of the human body by Gray, Henry, 1825-1861; Lewis, Warren Harmon, 1870

Anar a la página “Punts de referència de les mesures